Architektura 80. let

Věnovat se architektuře doby normalizace je rozhodnutím strategickým – sorela padesátých let byla akceptována, „zlatá šedesátá“ téměř adorována, z let sedmdesátých jsou uznáváni pohrobci předchozí dekády, jakými jsou například tehdy dokončené stavby Machoninů nebo SIALu. Architektura 80. let bez povšimnutí mizí a je zatím jen cílem návštěv podivných „fajnšmekrů“. Není ještě dost stará na to, aby si zasloužila památkovou ochranu, navíc je často prodchnuta duchem postmoderny, dnes nepříliš populární estetikou. U mnohých staveb probíhají – nebo již bohužel proběhly – zásadní rekonstrukce, přestavby a dostavby. Realizace z této doby nejsou prozatím běžným předmětem památkové ochrany, proto je důležité zaznamenat nejen dochovanou původní podobu, ale také vzpomínky autorů na ideové zdroje, inspirace či podmínky realizace v dané době.

Videodokumenty usilují vzbudit v divácích zájem a porozumění pro stavby z 80. a počátku 90. let. Ty stále čekají na podrobnější uměleckohistorické zpracování a pozornost veřejnosti. Záběr se postupně rozšiřuje o přesahy do 90. let, kdy někteří z autorů dokončovali své zakázky z 80. let nebo naopak získali nové za zcela jiných podmínek a okolností. Projekt je od roku 2021 určen díky anglickým titulkům jak českému, tak zahraničnímu publiku.

Markéta Mráčková a Barbora Šimonová se seznámily ve Škole architektury Emila Přikryla na Akademii výtvarných umění v Praze. V autorské dvojici pracují od roku 2013. Kulturní družstvo cosa.cz založily v roce 2016 s cílem zastřešit své různorodé aktivity – architekturu, výtvarné umění, literaturu a video.

Více na cosa.cz